POLITYKA PRYWATNOŚCI HOTELU JANKÓW W ŻARACH I REZYDENCJI JANKÓW W IŁOWEJ Zasady przetwarzania danych osobowych przez Hotel Janków W Żarach i Rezydencję Janków w Iłowej Drogi Kliencie informujemy, że Twoje dane osobowe przetwarzane są dla celów identyfikacyjnych jako strony umowy o świadczenie usług hotelowych i cateringowych, dla celów wykonywania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tej umowy. Dane osobowe mogą być również przetwarzane dla celów marketingu własnych usług/produktów. Przed rozpoczęciem pobytu Klient proszony jest o podanie danych osobowych identyfikujących go jako stronę umowy o świadczenie usług hotelowych. Są to dane osobowe takie jak: Imię i nazwisko, adres oraz numer dokumentu tożsamości. Klient proszony jest również o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Zebrane dane osobowe są niezbędne do dokonania rezerwacji pobytu oraz wykonania kompleksowej usługi hotelowej lub usługi cateringowej. Podanie przez Klienta danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wykonania rezerwacji pobytu, usługi hotelowej oraz usługi cateringowej. Klienci, którzy chcą otrzymywać informację marketingowe Hotelu Janków i Rezydencji Janków w formie wiadomości e-mail, mogą podać adres swojej poczty elektronicznej. Dane osobowe mogą być gromadzone przez Hotel i Rezydencję również w innych sytuacjach, gdy jest to niezbędne do realizacji określonego celu, zgodnego z prawem (wypełnianie dokumentów księgowych, realizacja płatności, załatwianie kwestii spornych). Dane osobowe Klientów przetwarzane są także przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Hotelu Janków w Żarach. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Klientów oraz innych osób przebywających na terenie Hotelu Janków w Żarach lub w jego okolicy. Nagrania z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że z uwagi na szczególną okoliczność (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrania z monitoringu przez okres dłuższy. Administratorem danych osobowych jest firma P.P.H.U. HEN-MAR s.c. Henryk Janków, Marek Janków, z siedzibą przy ulicy Kolejowej 15, 68-120 Iłowa; NIP: 928-15-50-799, REGON: 970597060. Dostęp do danych osobowych Klientów mają jedynie uprawnieni pracownicy Hotelu Janków i Rezydencji Janków, oraz Podmioty przetwarzające z którymi zawarto odrębne umowy (podwykonawcy świadczący usługi dla hotelu). Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym. Klient w każdej chwili ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do tego celu. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Firma P.P.H.U. HEN-MAR s.c. nie sprzedaje i nie przekazuje danych osobowych klientów innym podmiotom, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa, zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych lub w sytuacji, kiedy jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń. Strona internetowa www.jankow.pl , używa plików "cookies" w celu lepszego dostosowania się do potrzeb naszych użytkowników. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza akceptację dla stosowanych na stronie www.jankow.pl plików "cookies". Firma P.P.H.U HEN-MAR s.c. zastrzega sobie prawo możliwości zmiany niniejszej polityki prywatności.

więcej